Poválečné období

Po válce byl Zámeček v rukou československé armády. Nakrátko se sem nastěhovala Škola důstojnického dorostu. Na místě popraviště začal roku 1946 Svaz národní revoluce budovat památník.

Národní podnik Tesla zřídil na Zámečku kanceláře

Od roku 1956 národní podnik Tesla Pardubice do prostoru Zámečku umístil kanceláře pro administrativu ředitelství a vývojové pracoviště nejvyššího stupně utajení. V parku  začaly vyrůstat tovární haly a tím se uzavřela cesta mezi popravištěm a Zámečkem.

Po konkurzu národního podniku v 90. letech minulého století přešel Zámeček, jako součást továrního areálu, na společnost FOXXCONN CZ, s.r.o. Zámeček byl i nadále  opuštěn a chátral. 

Vznik občanského sdružení na záchranu Zámečku

Neutěšený stav budovy nebyl každému lhostejný. Pro záchranu této památky vzniklo k 30. červenci 2011 Občanské sdružení za záchranu Zámečku, kterému se podařilo prohlásit objekt za městskou kulturní památku. O dva roky později nyní už Spolek Zámeček oslovil Československou obec legionářskou se žádostí o pomoc při záchraně této historické památky. 

Autor: Jiří Kotyk, František Bobek

Foto: Kamil Wartha, rok 1976