SILVER A v pamětí tří generací

SILVER A v pamětí tří generací

Památník Lidice a Československá obec legionářská pod záštitou ministra kultury a hejtmana Pardubického kraje, za podpory Pardubického kraje a Města Sezemice, uspořádalo dne 12.1.2022 třinácté setkání pamětníků paravýsadku Silver A, ležácké tragédie, pardubického odboje a jejich potomků.

Před NKP Zámečkem – Larichovou vilu byla akce ve 14 hodin zahájena pietní vzpomínkou a kladením květinových darů.  Hlavní program pokračoval od 15.30 hodin v sále Sezemický dům, kde se vedle historické přednášky Vlastislava Janíka, s názvem „Neobyčejní lidé. Podporovatelé paravýsadků z Velké Británie“ a hudebního vystoupení Ústřední hudby Armády České republiky, představila nová výstava „Děti, škola a válka“.  Ukázku z knihy Mauthausen – konečná stanice přečetl herec a představitel Alfréda Bartoše z televizní minisérie Operace Silver A, pan Jiří Dvořák.

 

Operace Silver A a protinacistický odbor na Pardubicku jsou jedním z nejvýznamnějších symbolů vzdoru a odhodlání československých občanů podvolit se nacistické okupaci a zvůli. Nešlo jen o úspěšnou zpravodajskou akci čs. Armády, nebo o nesporný důkaz toho, že domácí odboj v Československu fungoval a byl schopen podporovat akce exilové vlády. Ale šlo především o to myšlenku svobody a o příběhy jednotlivých účastníků z pohledu jejich neobyčejné obyčejnosti.

Foto: Tomáš Kubelka