Letos slavíme 100 let

 od svého založení.

Je nás téměř 4000 

v celé ČR a zahraničí.

Československá obec legionářská

Náš spolek byl založen 22. května 1921 československými legionáři, kteří se do nově vzniklé Československé republiky navrátili z bojišť první světové války. Legionáři se na vzniku ČSR nepochybně značnou měrou podíleli a působili jako důležitý prvek zajištění jejího stabilního a demokratického charakteru. Činnost spolku byla násilně přerušena nacistickým terorem. Po 2. světové válce přijala organizace do svých řad i účastníky druhého odboje. Únorový komunistický převrat v roce 1948 vedl opět k likvidaci ČsOL, přesto si však zachovala alespoň činnost zahraničních jednot. Na našem území bylo působení ČsOL obnoveno v roce 1991 iniciativou tehdy ještě žijících čs. legionářů a účastníků druhého odboje. Dnes spolek sdružuje válečné veterány 2. světové války a novodobé válečné veterány, pozůstalé po účastnících národních odbojů a také příznivce, kteří chtějí rozvíjet tradiční hodnoty a ideály, z nichž v roce 1918 vzešel náš svobodný a demokratický stát
Co děláme se Zámečkem?

Co děláme se Zámečkem?

REVITALIZUJEME ZCHÁTRALÝ OBJEKT

a připravujeme pietní místo ležáckým dětem, abychom ho zpřístupnili široké veřejnosti.

PŘÍPRAVUJEME EXPOZICE

věnované historii Zámečku, domácímu a zahraničnímu odboji během 2. sv. války.

REALIZUJEME SPORTOVIŠTĚ

připomínající výcvik čs. parašutistů ve Velké Británii v období protektorátu Čechy a Morava.

HLEDÁME POMOC
VEŘEJNOSTI

prostřednictvím finanční pomoci nebo dobrovolnické práce. Vážíme si jakékoliv formy.

ČsOL zachraňuje  Zámeček

ČsOL zachraňuje Zámeček

Obnova národní kulturní památky

Larischova vila sloužila po válce administrativě národního podniku Tesla Pardubice, po jejím konkurzu v 90. letech minulého století přešla na společnost FOXXCONN CZ, s.r.o. V roce 2008 byla vila vyhlášena kulturní památkou. Zámeček byl po dlouhé roky opuštěn a chátral. V roce 2011 vznikl Spolek Zámeček, který byl založen za účelem záchrany tohoto historického skvostu. O dva roky později tento spolek oslovil Československou obec legionářskou se žádostí o pomoc při záchraně této památky. V roce 2014 se ujasnily na jednání mezi tehdejším vlastníkem, společností Foxconn, Spolkem Zámeček, Pardubickým krajem, Městem Pardubice a ČsOL záměry o dalším osudu objektu. O rok později společnost FOXXCONN převedla Zámeček s přilehlým lesoparkem za symbolickou jednu koronu Československé obci legionářské. 

Prvotní vyklizení vnitřních prostor ukázalo skutečný stav objektu. Věž a některé další prostory byly v havarijním stavu zejména z důvodu mykologického napadení dřevokaznými houbami dřevěných konstrukcí. Po dokončení projektové dokumentace bylo v září 2018 vystaveno stavební povolení na celkovou revitalizaci a zahájeny práce v návaznosti na dostupné finanční prostředky.

V roce 2019 byl Zámeček v Pardubičkách vyhlášen Vládou ČR za národní kulturní památku, spolu s dalšími 6 objekty, jako například budovou Československého rozhlasu v Praze, hrobkou T. G. Masaryka v Lánech nebo Kostelem sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze, Hlávkova studentská kolej v Praze, náhrobek Jana Palacha na Olšanských hřbitovech, náhrobek Jana Zajíce na hřbitově ve Vítkově. O rok později byl vyhlášen národní kulturní památkou i přilehlý lesopark.

Po prvotních sanačních pracích byla zahájena příprava projektové dokumentace potřebné k vystavení stavebního povolení. V roce 2019 začaly první stavební úpravy suterénu, kde vznikne pietní místo ležáckých obyvatel. Nejhorší situace byla ve věži, kde bylo nutno kompletně vyklidit celé těleso věže, včetně sejmutí střechy věže s korouhví. Byla vyrobena replika střechy věže, byly repasovány a vyrobeny repliky truhlářských prvků v návaznosti na provádění vnitřních omítek. V roce 2020 byla slavnostně předvedena revitalizace věže a sklepních prostorů, kde byli drženi ležáčtí obyvatelé před popravu. Další etapy revitalizace pokračují. Více v sekci o revitalizaci.

Abychom mohli pokračovat v obnově památky, potřebujeme finanční prostředky na stavební práce. Díky podpoře Pardubického kraje, Ministerstva kultury, Města Pardubic a individuálních dárců  se nám podařilo doposud kompletně obnovit  zchátralou věž a pokračujeme se střechami. Pokud vás projekt oslovil a můžete jakýmkoli způsobem pomoci, dejte nám vědět. Možnosti podpory >>

Objekt je momentálně <br>pro veřejnost uzavřen.

Objekt je momentálně
pro veřejnost uzavřen.