Československá obec legionářská se stala majitelem Zámečku v roce 2015. Od té doby pracujeme na jeho revitalizaci. Máme zpracován a schválen scénář, dále studii a projektovou dokumentaci. Do konce roku 2020 se nám podařilo kompletně opravit věž Zámečku, významnou část sklepení, kde byli drženi před popravou ležáčtí občané, izolovat kompletně sklepy objektu proti vlhkosti a zahájit opravu střechy celého paláce. V naší práci nám významně pomáhá Pardubický kraj, Statutární město Pardubice a Ministerstvo kultury ČR. 

V následujícím období nás čeká další práce – dokončení rekonstrukce střechy, dokončení oprav sklepení, rekonstrukce všech vnitřních prostor vily a obnovení fasády Zámečku, aby se opět zaskvěl v původní podobě.  Zároveň připravujeme vybudování sportovního centra pro mládež v přilehlém lesoparku, které bude připomínat výcvik čs. parašutistů v období 2. světové války a expozice uvnitř Zámečku. 

Jak vidíte, čeká nás toho opravdu hodně.  

Jak můžete pomoci při revitalizaci Zámečku?

Jak můžete pomoci při revitalizaci Zámečku?

FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM
NA ÚČET

Číslo transparentního účtu
115-3929470267/0100 zřízený
u Komerční banky, a.s.

FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM
V HOTOVOSTI

do pokladniček při veřejných akcích pořádaných
v objektu NKP Zámeček Pardubičky - Larischova vila.

DOBROVOLNICKOU
POMOCÍ

V případě zájmu kontaktujte správce NKP Zámečku Františka Bobka.
e-mail: bobek@csol.cz, tel: 734 315 626

Získané peněžité prostředky využijeme na:

Získané peněžité prostředky využijeme na:

Kolik je na transparentním účtu?

Do sbírky přispěli:

Do sbírky přispěli:

Vše začalo už v dětství, kdy nás děda bral na procházky. Podél řeky jsme často došli do Terezína. Vyprávěl nám, jak po její hladině za druhé války pluly krabice s popelem zavražděných. Než na to nacisté
Od roku 2012 jsem členkou ČsOL, vstupovala jsem do tohoto spolku s určitými ideály Dnes každodenně sleduji, kolik úsilí a času tomuto úžasnému a záslužnému projektu věnuje vedení naší obce i lidé přímo spojení s revitalizací
„Pan Jiří Horák věnoval v minulosti finanční podporu na obnovu Zámečku Pardubičky, a nejen finanční. Jako předseda Spolku Zámeček zdarma zajišťuje stavební dozor během revitalizace a nezištně se podílí na organizaci jednotlivých projektů ČsOL pro mládež