Dárce
Jiří Horák

„Pan Jiří Horák věnoval v minulosti finanční podporu na obnovu Zámečku Pardubičky, a nejen finanční. Jako předseda Spolku Zámeček zdarma zajišťuje stavební dozor během revitalizace a nezištně se podílí na organizaci jednotlivých projektů ČsOL pro mládež i dospělé. Za vše, co pro realizaci projektu Zámeček dělá, mu děkuji! Velice si jeho spolupráce vážím!“ František Bobek, vedoucí projektu revitalizace Zámečku.