Dárce
Dagmar Růžičková

Od roku 2012 jsem členkou ČsOL, vstupovala jsem do tohoto spolku s určitými ideály Dnes každodenně sleduji, kolik úsilí a času tomuto úžasnému a záslužnému projektu věnuje vedení naší obce i lidé přímo spojení s revitalizací Zámečku, jak projekt podporují význačné osobnosti a instituce v kraji a v republice, jak se o Zámeček zajímají velvyslanci významných evropských zemí a hlavně potkávám množství lidí, kteří tomuto projektu zcela nezištně pomáhají. Proto jsem se rozhodla pomoci i já a určitě to nebude naposled.