Období Protektorátu Čechy a Morava

Za 2. světové války, pro Larischovu vilu nejtemnější období, byl v Zámečku dislokován záložní prapor německého policejního pluku Schutzpolizei.

Vražda 194 českých vlastenců na popravišti

Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byly v písníku v parku vily vztyčeny kůly a u nich probíhaly od 3.června do 9.července 1942 popravy. Zavražděno tady bylo 194 českých vlastenců z Pardubicka, Královéhradecka a Kolínska, mezi nimi i 37 obyvatel Ležáků.

Nacisté vypálili osadu Ležáky 24. června 1942 jako trest za pomoc parašutistům z výsadku SILVER A. Ležácké obyvatele odvezli do pardubického Zámečku a zavřeli do sklepa, bylo mezi nimi i 13 dětí. Večer donutili ženy vynést děti na dvůr, naložit do autokaru a vrátit se zpátky. Všechny muže a ženy starší 15 let zastřelili ještě téhož dne na nedalekém popravišti.

Přežily jen sestry Šťulíkovy 

Ležácké děti byly odvezeny do Prahy do Dykovy ulice, kde byl tajný útulek gestapa. Tam byly zkoumány, zda mají árijské rysy. Selekcí prošly jen sestry Šťulíkovy, které byly zařazeny do projektu Lebensborn. Ostatní děti poslali na smrt. Z Jarmily Šťulíkové se stala Camilla Paetel a válku prožila v relativním bezpečí německé rodiny, která si ji osvojila. Vrácena do Čech byla v létě roku 1946, nemluvila česky a neznala své pravé jméno. Doma ji čekal dědeček s podlomeným zdravím z Buchenwaldu a ten se o ni a sestru, která se z Německa také vrátila, staral. Jarmilu osud připravil o maminku hned dvakrát a možná právě proto se sama stala maminkou sedmi dětí.

Ještě před koncem války byl do prostoru Zámečku umístěn český útvar požární policie.

Autor textu: Šárka Kuchtová 
Foto: archiv Vojtěcha Kyncla a Jiřího Kotyk

 

Co se dělo ve sklepení >>

Poslechněte si celý příběh Na nedělní vlně ČRo Pardubice.

Legionářský směr >>

Stáhněte si náš časopis, kde je otištěna celý příběh (str. 61).