Období po roce 2015

V roce 2014 proběhla jednání mezi tehdejším vlastníkem Zámečku společností FOXCONN CZ a ČsOL, jednání byli přítomni i zástupci Spolku  Zámeček. Dále se vyjasnil postoj vedení Pardubického kraje a Města Pardubice, kdy oba subjekty byly seznámeny s představou ČsOL o dalším osudu Zámečku. O rok později společnost FOXXCONN CZ převedla Zámeček s přilehlým lesoparkem za symbolickou jednu koronu Československé obci legionářské. 

Československá obec legionářská zachraňuje Larischovu vilu

V březnu 2015 byla podepsána darovací smlouva a převedeno vlastnické právo na Československou obec legionářskou, která zchátralý objekt revitalizuje. Postupně zde vybuduje muzeum věnované historii Zámečku, domácímu a zahraničnímu odboji během 2. sv. války, pietní místo k uctění památky ležáckých obyvatel a venkovní sportoviště.

Nové expozice, pietní místo a venkovní sportoviště

Expozice „Historie Zámečku“ bude umístěna do  interiéru, který bude navrácen do honosné podoby k účelům prezentace architektury a historie vily z období jejího vzniku a první republiky. Expozice domácího odboje bude prezentovat odbojovou organizaci Obrana národa, historii jejího vývoje a spojitost se zahraničním odbojem.  Expozice zahraničního odboje bude věnována paradesantní skupině SILVER A a dalším paradesantním skupinám. Součástí bude i výstava věnována nově budovanému 43. výsadkovému pluku v Chrudimi, jehož  příslušnici se ještě v barvách 43. výsadkového praporu vždy hrdě hlásili k odkazu svých předchůdců z období 2. sv. války. V suterénu vznikne pietní místo a expozice osady Ležáků, jejich obyvatel a ležáckých dětí.

V přilehlém lesoparku bude vybudováno sportovní centrum s autentickými prvky, které připomenou výcvik československých parašutistů v období 2. sv. války. Právě tady budou probíhat celostátní branné soutěže Battlefield a Legie pro základní a střední školy. 

Autor textu: František Bobek

Podívejte se, jak Zámeček prochází proměnou