Návštěva ministra kultury Lubomíra Zaorálka na Zámečku

Návštěva ministra kultury Lubomíra Zaorálka na Zámečku

Začátkem června navštívil Zámeček Pardubičky ministr kultury Lubomír Zaorálek v doprovodu ředitele Památníku Lidice Eduarda Stehlíka. Ministr kultury se zajímal o průběh revitalizace, o plány Československé obce legionářské a o projekty pro mládež. Vzácnou návštěvu doprovázeli br. Bobek a br. Šinkovec. Během prohlídky národní kulturní památky vyslovil pan ministr uznání Československé obci legionářské za velký pokrok v rekonstrukci a potvrdil další podporu projektu ze strany ministerstva kultury.