Budoucí podoba Zámečku ze severní strany

Budoucí podoba Zámečku ze severní strany

Na tomto obrázku z projektové dokumentace, který upravil grafik Martin Došek, vidíte Zámeček ze severní strany, tedy od lesoparku. Tento pohled není zatím příliš známý, ale v budoucnu se stane velmi populární. 

Ptáte se proč? 

Odpověď je jednoduchá – mladým lidem (jednotlivci, školy, spolky, kluby), kteří budou relaxovat, trénovat či závodit ve výcvikovém středisku SILVER A, bude Zámeček tvořit neopakovatelnou kulisu (mluvím samozřejmě o mladých od pěti nejméně do sta let). Ve věži zámečku bude pro ně k dispozici učebna a sociální zázemí, ve sklepeních pod věží úniková hra a na ochozu neopakovatelný výhled do všech světových stran…….  ale víc se o výcvikovém středisku dozvíte někdy příště.