Opatření proti vlhkosti

Opatření proti vlhkosti

Od poslední významné a tradiční akce (Dny evropského dědictví 2020) uběhl necelý týden. Počátkem října jsme zahájili práce směřující k zajištění suchých sklepů. Nebylo to vůbec jednoduché, kolem celého Zámečku byla vybagrována jáma dva metry široká a dva metry hluboká, u sklepních okýnek byly vyzděny anglické dvorky, které zabezpečí mj. přirozené odvětrávání sklepů a celého objektu. Zdi byly zvenčí ošetřeny a důkladně izolovány. Následovala zajímavá operace a to provrtání více než metrových kamenných zdí v místech dvorků vrtákem o průměru 20 cm – šlo to kupodivu jako po másle. Poté bylo vše zasypáno do původní výšky, patřičně zhutněno a připraveno k osazení ručně kovaných mříží k zakrytí anglických dvorků. Tato práce není příliš viditelná, téměř vše je nakonec zasypáno zeminou, ale pro vlastní stavbu je velmi důležitá – sklepy budou suché a celá budova bude přirozeně odvětrávána.

Opravy 8 historických komínů

K tomu proběhly souběžně další práce, které nejsou na první pohled tak patrné – totiž zprůchodnění, a opravy osmi historických komínů a jejich vyzdění do původní výše. Bývalý majitel Zámečku totiž kvůli opravě střechy v minulém století všechny komíny zkrátil pod úroveň střechy a zazdil je. V současnosti využijeme komínů k přirozené i nucené cirkulaci vzduchu, přičemž pouze jediný komín bude sloužit původnímu účelu – bude to komín nad klasickým krbem umístěným v budoucí expozici „Kavárna Veselka“. Ještě je třeba dodat, že zprůchodnění komínů byla velmi náročná a neskutečně špinavá práce.