Havarijní stav věže

Havarijní stav věže

Jak někteří z vás možná zaregistrovali, na Zámečku se již několik měsíců intenzivně pracuje. Střecha věže musela být sejmuta vzhledem k napadení dřevokaznými houbami a z toho vyplývající  nestabilitě. Zároveň bylo celé těleso věže včetně všech stropů vyklizeno. Jednalo se o velmi náročnou a rizikovou práci, kterou dobře a v termínu odvedla pardubická firma. Je potřebné si uvědomit, že rozměry věže jsou zhruba 11 x 10 m a celková výška s korouhví je téměř 29 m. V mezidobí jsme zajistili zrestaurování čtyřmetrové kované korouhve, totéž čeká i typické točité litinové schodiště. V současnosti připravujeme pod dohledem památkářů vše pro obnovení propadlých stropů, nahrazení všech nosných konstrukcí věže, vyhotovení repliky střechy a její osazení na původní místo. Do konce roku plánujeme postavit nosnou konstrukci ochozu a nosné konstrukce jednotlivých stropů. Poté provedeme jednoduché zazimování stavby. V příštím roce předpokládáme dokončení a osazení repliky střechy věže včetně korouhve a krytiny.

Naše aktivity v zájmu záchrany kulturní památky finančně podporuje Pardubický kraj, Město Pardubice a Ministerstvo kultury ČR. Rád bych za důležitou pomoc jmenovaným organizacím poděkoval.

Ing. František Bobek
vedoucí realizačního týmu Zámeček