Schůzka se zástupci statutárního města a společnosti Foxconn

Schůzka se zástupci statutárního města a společnosti Foxconn

Dne 24.3. proběhla neformální schůzka za přítomnosti náměstka primátora pana Rychteckého, zástupců společnosti Foxconn pánů Koženého a Kulíška. ČsOL zastupoval br. Bobek. Během jednání byly předběžné řešeny otázky fyzického propojení Larischovy vily a popraviště. 

Propojení Larischovy vily a popraviště

K této problematice zástupci Foxconnu potvrdili možnost ad hoc průchodu z Larischovy vily na popraviště za předem domluvených podmínek. Byla ale řešena zároveň možnost trvalého propojení obou národních kulturních památek. Varianty jsou navrženy, zástupci společnosti Foxconn přislíbili posoudit možnosti a navrhnout řešení. V roce 2019 (při příležitosti 77. výročí tragických událostí) ČsOL vybudovala schodiště, které umožní překonat pískový val popraviště. V témže roce proběhla po dlouhých letech první pietní cesta ze Zámečku na popraviště v rámci projektu ČsOL Oheň(bez)naděje.